Nieuw wetboek vennootschappen is goedgekeurd

21 / 03 / 19

– DOSSIER NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN –

Op 28/02/19 heeft het parlement het nieuwe wetboek vennootschappen goedgekeurd. Dat betekent dat de wet gradueel van toepassing zal zijn vanaf 1 mei 2019. De wet heeft ook veel gevolgen voor Belgische fiscaliteit, waarvan de nieuwe wet ook op 28/02/19 werd gestemd. Vanaf wanneer is de nieuwe wet voor de vennootschappen van toepassing voor jouw vennootschap?

Vanaf 1 mei 2019

  • Nieuwe vennootschappen: het nieuw wetboek vennootschappen zal volledig van toepassing zijn vanaf 1 mei 2019.
  • Bestaande vennootschappen: de nieuwe wet is verplicht van toepassing vanaf 1 januari 2020. Wel kun je vanaf 1 mei 2019 opteren om al onder de nieuwe wet te vallen.

Vanaf 1 januari 2020

  • De nieuwe wet is vanaf nu op bestaande vennootschappen van toepassing wat betreft dwingende bepalingen (bv. kapitaalloze BV (oude BVBA) en CV (oude CVBA), winstuitkeringen, automatische omzetting van vennootschapsvormen die verdwijnen, enz.).
  • Voor de niet-dwingende bepalingen kunnen bestaande vennootschappen wachten tot de volgende wijziging van hun statuten.

Vanaf 1 januari 2024

  • De nieuwe wet is integraal van toepassing op bestaande vennootschappen.

NIEUW! Wijziging van de ‘cap’

Een van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet is de uitbreiding van de uitzonderingen op beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders, de zogenaamde ‘cap’.

Die ‘cap’ is niet (meer) van toepassing ‘in geval van lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout, van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld.’

Daarmee is de ‘cap’ door de nieuwe wet beperkt tot de toevallige lichte fout en wordt de waarde hiervan dan ook sterk beperkt.

Advies voor jouw vennootschap?

Laat je adviseren door een interim-jurist

  • Vertrouwenspersoon die meedenkt
  • Kwalitatieve juridische ondersteuning
  • Team van experten thuis in alle rechtstakken
  • Transparante all-in prijzen

We love to meet you!