Ontdek de nieuwe wetgeving voor je NV

05 / 12 / 18

– DOSSIER NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN –

De nieuwe wetgeving voor vennootschappen heeft ook gevolgen voor een NV. Wat verandert er precies en waar moet je als zaakvoerder tijdig rekening mee houden? Nonzerosum zet de belangrijkste punten op een rij.

Je NV in het nieuwe wetboek

De NV zal voornamelijk voorbehouden blijven voor de genoteerde en grote vennootschappen. Wij bieden graag advies op maat van jouw NV. Contacteer ons gerust.

OPRICHTING

Aandeelhouders

Oude NV

Minimum 2 aandeelhouders bij het oprichten van je NV.

Nieuwe NV

1 aandeelhouder kan een NV oprichten. Het gebruik waarbij nu 1 aandeel elders gehangen wordt (zoals bij een familielid) is dus niet meer nodig.

BESTUUR

Bestuurders

Oude NV

Minimum 2 bestuurders in een NV nodig.

Nieuwe NV

1 bestuurder kan ook. Deze kan ontslagbescherming krijgen, vetorechten (bv. voor een statutenwijziging), en winstuikerings-beslissingen.

Ad nutum afzetbaarheid

Oude NV

Ad nutum (zonder reden) afzetbaarheid van een bestuurder is mogelijk.

Nieuwe NV

 • Van de ad nutum afzetbaarheid van een bestuurder kan afgeweken worden in de statuten: er kan een ontslagbescherming (of net het tegendeel) opgenomen worden.
 • Indien de statuten niets bepalen dan kan de algemene vergadering beslissen bij een ontslag indien er een opzegtermijn of opzegvergoeding wordt toegekend aan de bestuurder

Raad van bestuur

Oude NV

Bestuur binnen een NV kan enkel door een raad van bestuur die een collegiaal orgaan is.

Nieuwe NV

3 vormen van bestuur mogelijk:

 • Monistisch bestuur: raad van bestuur als college. Deze kan een raad van adviserende comités oprichten. (Dit is zoals het bestaande model in de NV.)
 • 1 enkele bestuurder: Dit is nieuw.
 • Duaal bestuur:
  • Bestaande uit een Raad van Toezicht (RvT) en een Directieraad (DR).
  • De Raad van Toezicht (RvT) is bevoegd voor algemeen beleid en strategie, en alle handelingen in de wet die voorbehouden zijn aan het bestuur.
  • De Directieraad (DR) doet al de rest. De DR kan een orgaan van dagelijks bestuur instellen.
  • Beide collegiale organen hebben ten minste 3 leden. Leden van het ene orgaan kunnen niet zetelen in het andere orgaan.
  • De RvT wordt aangesteld en ontslagen door de aandeelhouders.
  • Leden van de DR worden aangesteld en ontslagen door de RvT.

Bestuurders aansprakelijkheid

Oude NV

Geen plafond op bestuurdersaansprakelijkheid.

Nieuwe NV

Plafond voor bestuurdersaansprakelijkheid:

 • Afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van je bedrijf.
 • Gemiddeld over 3 boekjaren ligt dit tussen 250.000 euro en 12.000.000 euro.
 • Dit is niet van toepassing op verplichtingen, zoals storting van inbreng voor aandelen bijvoorbeeld.

AANDELEN

Aandelen

Oude NV

Aandelen met 1 stem.

Nieuwe NV

Verschillende stemrechten: meerdere stemrechten, 1 stemrecht of geen stemrecht.

Nieuw wetboek, nieuwe opportuniteiten

Het nieuwe wetboek is een mooie kans om je vennootschap meer op maat uit te werken. Wij onderzoeken graag de opportuniteiten van de nieuwe wet voor jouw NV. Het is een goed idee om op tijd te bekijken welke kansen de nieuwe wet voor je nv biedt.

Heb jij een BVBA? Ontdek hier de nieuwe regels voor jouw vennootschap.

Advies voor jouw nv?

Onze experten maken je graag wegwijs!

 • Vertrouwenspersoon die meedenkt
 • Kwalitatieve juridische ondersteuning
 • Team van experten thuis in alle rechtstakken
 • Transparante all-in prijzen

We love to meet you!