Nieuw wetboek: Wat met het bestuur van je NV?

05 / 02 / 19

– DOSSIER NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN –

Een nieuwe wetgeving voor Vennootschappen en Verenigingen die van kracht wordt, heeft gevolgen voor het bestuur van je vennootschap. Ontdek hier wat de nieuwe regels zijn voor je NV.

BESTUUR

Nieuw

3 Mogelijkheden:

 1. monistisch bestuur (1 orgaan)
 2. dualistisch bestuur (2 organen)
 3. 1 bestuurder

MONISTISCH BESTUUR

Blijft

Monistisch bestuur (1 orgaan) blijft is zoals het op dit moment geldt.

Nieuw

 • Mogelijkheid om 1 bestuurder te hebben in NV (natuurlijke persoon of rechtspersoon).
 • Indien de wet of statuten een collegiaal bestuur vereisen dan moet deze enige bestuurder een NV zijn.

DUAAL BESTUUR

Blijft

In geval van duaal bestuur (2 organen: directie raad en raad van toezicht) verandert er wel veel (dit is een systeem wat gekend is in Nederland en Duitsland). Op dit moment is dit enkel verplicht voor banken en verzekeringsmaatschappijen.

Verdwijnt

 • Het directiecomité verdwijnt.
 • CEO (chief executive officer) die management aanstuurt én lid is van raad van bestuur (director) is niet langer mogelijk. Functionele scheiding is noodzakelijk.

Nieuw

 • Duaal systeem is nu mogelijk voor alle NV’s.
 • Niet mogelijk om 1 bestuurder te hebben, het moeten er meerdere zijn aldus.
 • Raad van toezicht (RvT) doet algemene beleid en directieraad (DR) doet alle niet aan RvT voorbehouden bevoegdheden, zoals operationeel beleid.

VERTEGENWOORDIGING

Blijft

Vaste vertegenwoordiging.

Verdwijnt

Kan niet langer: BVBA vertegenwoordigd door BVBA, vertegenwoordigd door natuurlijke persoon.

Nieuw

Het wordt steeds mogelijk om met wettige reden een bestuurder te laten ontslaan, ook als die statutair benoemd werd.

Check je opportuniteiten

Wil je een nieuwe vennootschap oprichten of heb je vragen omtrent de veranderingen binnen je bestaande vennootschap?

Tegen wanneer moet je je vennootschap aanpassen?

BVBA wordt BV

Advies voor jouw vennootschap?

Laat je adviseren door een interim-jurist

 • Vertrouwenspersoon die meedenkt
 • Kwalitatieve juridische ondersteuning
 • Team van experten thuis in alle rechtstakken
 • Transparante all-in prijzen

We love to meet you!