Policies

Cookies Policy

 1. Algemeen

  Dit is de cookie policy van nonzerosum BVBA en Nonzerosum Recruitment BV met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, BTW BE 0688.999.314 en BE 0736.958.587 (hierna “nonzerosum”).

  Nonzerosum kan gebruik maken van cookies voor om gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van andere gebruikers van haar website www.nonzerosum.be. Dit helpt ons bij het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van web-statistieken onder de bezoekers.

  Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die nonzerosum gebruikt, met inbegrip van hun doel

 2. Soorten Cookies

  Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website en hebben bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld:

  • Sessiecookies: tijdelijke cookies gedurende het bezoek aan de website
  • Tracking cookies: cookies die je gedrag op de website volgen en bijhouden bij latere, herhaalde bezoeken
  • Technische of functionele cookies: cookies die bijvoorbeeld je taalinstellingen bijhouden

  De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

  Nonzerosum kan gebruik maken van volgende soorten cookies op haar website:

  Soort

  Functie

  Essentiële / Noodzakelijke cookies

  Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken, en kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of om formulieren in te vullen.

  Functionele cookies

  Deze cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website gemakkelijker maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en uw toegang tot inhoud van de website beperken.

  Prestatie / Analytische cookies

  Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. De bedoeling van het verzamelen van deze statistieken is om de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

  Third party cookies

  First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door nonzerosum wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies verwijzen wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.


  Meer in het bijzonder, maken we gebruik van de volgende cookies:

  Naam cookie

  Type cookie

  Beschrijving

  Bewaarduur

  _ga

  Prestatie / Analytische cookies

  De _ga cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

  2 jaar

  _gid

  Prestatie / Analytische cookies

  De _gid-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, en maakt ook een analytisch rapport van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron, en de pagina’s die zij anoniem bezoeken.

  1 dag

  _gat_UA-116664341-1

  Prestatie / Analytische cookies

  Een variant van de _gat cookie die door Google Analytics en Google Tag Manager wordt ingesteld om website-eigenaren in staat te stellen bezoekersgedrag te volgen en websiteprestaties te meten. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identificatienummer van de account of website waarop het betrekking heeft.

  1 minuut

  _hjFirstSeen

  Prestatie / Analytische cookies

  Hotjar stelt deze cookie in om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een waar/niet waar waarde op, die aangeeft of het de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag.

  30 minuten

  _hjIncludedInPageviewSample

  Prestatie / Analytische cookies

  Hotjar stelt deze cookie in om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssteekproef gedefinieerd door de page view limiet van de site.

  2 minuten

  _hjAbsoluteSessionInProgress

  Prestatie / Analytische cookies

  Hotjar stelt deze cookie in om de eerste page view sessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een Waar/Onwaar markering ingesteld door de cookie.

  30 minuten

  _hjSessionUser_1046646

  Prestatie / Analytische cookies

  Hotjar cookie dat ingesteld wordt wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar script komt. Het wordt gebruikt om de Hotjar User ID, uniek voor die site, in de browser te bewaren. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID zal worden toegeschreven.

  1 jaar

  _hjSession_1046646

  Prestatie / Analytische cookies

  Een cookie die de huidige sessiegegevens bevat. Dit zorgt ervoor dat volgende verzoeken binnen het sessie-venster aan dezelfde Hotjar-sessie worden toegeschreven.

  30 minuten

 3. Cookies beheren

  Bij uw eerste bezoek aan onze website zal gevraagd worden de cookies (gedeeltelijk) te aanvaarden of te weigeren.

  U kunt uw browser tevens zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Privacy Policy

  1. Algemeen

   Dit is de privacyverklaring (“Privacy Policy”) van nonzerosum BV met zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, BTW BE 0688.999.314 (hierna “nonzerosum”).

   Deze Privacy Policy legt uit hoe nonzerosum persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (‘’Persoonsgegevens’’) verzamelt, opslaat, gebruikt en deelt bij gebruik van de website www.nonzerosum.be (de “Website”) en in het kader van onze dienstverlening (tezamen de “Diensten”). Ze is dan ook van toepassing ongeacht onze relatie (bezoekers van de Website, (potentiële) kandidaat, (potentiële) interim jurist, (potentiële) freelancer, klant, leverancier, ed.) en ongeacht de wijze waarop we uw Persoonsgegevens ontvangen hebben.

   Lees deze Privacy Policy aandachtig door, aangezien deze uw rechten en plichten ten opzichte van nonzerosum bevat, inclusief hoe u controle kunt uitvoeren over uw Persoonsgegevens.

   Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt. De meest recente versie is beschikbaar op onze Website.

   De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is nonzerosum. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Nonzerosum handelt in overeenstemming met:

   1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens;
   2. de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

  2. Verzamelde Persoonsgegevens

   Van wie? Welke Persoonsgegevens?
   Bezoekers van de Website Door het bezoeken van onze Website kunnen we gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website verzamelen, zoals het gebruik, activiteitenlogs en click-throughs.

   Deze gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van cookies. Meer informatie over cookies en de specifieke cookies die wij gebruiken op de Website kunt u vinden in onze Cookie Policy.

   Kandidaat werknemers bij nonzerosum Door het indienen van een sollicitatie voor een interne functie bij nonzerosum, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

   • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
   • persoonlijke kenmerken, zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en talenkennis
   • foto
   • informatie over opleiding en werkervaring
   • huidig loon en loonsverwachting
   • CV, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens gesprekken
   • andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt
   Kandidaten Indien u een kandidaat bent, betekent dit dat we reeds contact met u hebben gehad en informatie van u hebben ontvangen. We verzamelen uw gegevens dan ook indien u zich registreert als kandidaat via de Website, door te reageren op vacatures, door een intakegesprek en/of door uw gegevens met ons te delen nadat u als potentiële kandidaat door ons werd benaderd. Hierbij kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

   • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
   • persoonlijke kenmerken, zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en talenkennis
   • foto
   • informatie over opleiding en werkervaring
   • huidig loon en loonsverwachting
   • CV, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens gesprekken
   • andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt
   Interim juristen en freelancers Door met ons samen te werken als interim jurist of freelancer en/of uw gegevens met ons te delen met het oog op een samenwerking met ons als interim jurist of freelancer, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

   • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
   • persoonlijke kenmerken, zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en talenkennis
   • foto
   • informatie over opleiding en werkervaring
   • huidig loon, loonsverwachting en/of fees
   • facturatiegegevens, zoals BTW-nummer en rekeningnummer
   • inhoud van communicatie met ons en met klanten
   • timesheets
   • CV, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens gesprekken
   • andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt
   Potentiële kandidaten, potentiële interim juristen en potentiële freelancers Wanneer we op zoek zijn naar potentiële kandidaten, potentiële interim juristen en potentiële freelancers, baseren we ons op de informatie die we online vinden. Door gebruik te maken van onlinebronnen en platforms zoals LinkedIn en Indeed, kunnen wij uw gegevens dan ook onrechtstreeks ontvangen. Dit betreft enkel informatie die u zelf online ter beschikking heeft gesteld en kan de volgende gegevens inhouden:

   • naam, e-mailadres, telefoonnummer
   • gegevens m.b.t. uw opleiding, zoals diploma’s
   • gegevens m.b.t. uw professionele ervaring, zoals werkgever, huidige functie, vroegere functie en andere ervaring
   (Potentiële) klanten en leveranciers Door (potentieel) met ons samen te werken als klant of leverancier, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

   • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website
   • facturatiegegevens, zoals BTW-nummer en rekeningnummer
   • algemene informatie omtrent het bedrijf in het kader van opdrachten
   • inhoud van communicatie

   Mogelijks verwerken wij publieke gegevens m.b.t. uw onderneming of organisatie, zoals:

   • gegevens onderworpen aan publicatieplicht
   • bestuurders van uw vennootschap
   • informatie op uw website of social media
   Referenties of contactpersonen Het kan voorkomen dat u werd opgegeven door een kandidaat, interim jurist of freelancer als referentie of contactpersoon. In dat geval verwerken we gegevens zoals:

   • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres
   • functie
   Personen die contact met ons opnemen Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Website, via een ander communicatiemiddel of in persoon, verzamelen wij de informatie die u aan ons verstrekt, zoals:

   • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres
   • inhoud van de communicatie
   Personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie Door u in te schrijven op de Website om nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie zoals white papers te ontvangen verzamelen wij enkel uw e-mailadres.
  3. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond

   1. Algemene doeleinden
    Van wie? Voor welk doeleinde? Welke rechtsgrond?
    Bezoekers van de Website Wij verwerken gegevens van bezoekers van de Website voor:

    • het behoud en het verbeteren van de veiligheid van de Website
    • het creëren van statistieken om onze Diensten te verbeteren.
    Deze verwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming voor het gebruik van cookies en op ons gerechtvaardigd belang voor het gebruik van essentiële cookies.
    Kandidaat werknemers bij nonzerosum Wij verwerken gegevens van kandidaat werknemers bij nonzerosum om:

    • de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen in het kader van een selectieprocedure
    • de vragen van de sollicitant te beantwoorden en te communiceren met de sollicitant
    • ons recruteringsproces te ontwikkelen en verbeteren
    Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de noodzaak om op verzoek van de sollicitant maatregelen te nemen voor de sluiting van de (arbeids)overeenkomst en/of op ons gerechtvaardigd belang om optimale beslissingen te maken omtrent de aanwerving alvorens wij een aanbod doen.
    Kandidaten Gegevens van kandidaten worden verwerkt om:

    • de geschiktheid van de kandidaat te beoordelen in het kader van een selectieprocedure
    • te helpen bij het vinden van een geschikte functie
    • de vragen van de kandidaat te beantwoorden en te communiceren met de kandidaat
    • de kandidaat na zijn of haar toestemming voor te stellen aan potentiële werkgevers
    • de kandidaat te contacteren in geval van openstaande functies waarvan wij denken dat ze interessant zijn
    • onze database te beheren
    • onze dienstverlening te ontwikkelen en verbeteren
    Afhankelijk van de omstandigheden, zijn deze verwerkingen gebaseerd op de noodzaak om op verzoek van de kandidaat maatregelen te nemen voor het sluiten van een (arbeids)overeenkomst met onze klant, ons gerechtvaardigd belang om de kandidaat te helpen met het ontwikkelen van zijn of haar carrière en/of de toestemming van de kandidaat om gegevens te delen met onze klant(en).
    Interim juristen en freelancers Gegevens van interim juristen en freelancers worden verwerkt voor:

    • de totstandkoming en uitvoering van de met de interim jurist of freelancer gesloten overeenkomst
    • de geschiktheid van de interim jurist of freelancer te beoordelen in het kader van een opdracht
    • te helpen bij het vinden van een geschikte opdracht
    • de vragen van de interim jurist of freelancer te beantwoorden en te communiceren met de interim jurist of freelancer
    • de interim jurist of freelancer voor te stellen aan klanten
    • de interim jurist of freelancer te contacteren in geval van nieuwe opdrachten waarvan wij denken dat ze interessant zijn
    • onze database te beheren
    • onze dienstverlening te ontwikkelen en verbeteren
    • opvolging van de opdrachten van de interim jurist of freelancer
    Afhankelijk van de omstandigheden, zijn deze verwerkingen gebaseerd op de noodzaak om op verzoek van de interim jurist of freelancer maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang om de interim jurist of freelancer te helpen met het ontwikkelen van zijn of haar carrière.
    Potentiële kandidaten en freelancers Wanneer wij gegevens van een potentiële kandidaat, interim jurist of freelancer onrechtstreeks hebben verzameld – via bijvoorbeeld LinkedIn – gebruiken wij deze enkel om de potentiële kandidaat, interim jurist of freelancer te contacteren ingeval wij een passende functie of opportuniteit hebben.

    Op deze manier kunnen we vaststellen of de potentiële kandidaat, interim jurist of freelancer interesse heeft in onze dienstverlening.

    Indien er interesse is – door bijvoorbeeld een gesprek in te plannen of aanvullende gegevens over te maken – is er sprake van een kandidaat, interim jurist of freelancer en zullen Persoonsgegevens worden verwerkt zoals hierboven beschreven.

    Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de potentiële kandidaat, potentiële interim jurist of potentiële freelancer te helpen met het ontwikkelen van zijn of haar carrière.
    (Potentiële) klanten en leveranciers Gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers worden verwerkt:

    • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
    • om onze klanten te helpen een geschikte kandidaat of freelancer te vinden
    • om vragen te beantwoorden en te communiceren met de (potentiële) klant of leverancier
    • om de (potentiële) klant of leverancier te informeren over onze dienstverlening
    Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant of leverancier en nonzerosum of ons gerechtvaardigd belang.
    Referenties of contactpersonen Gegevens van referenties of contactpersonen worden enkel verwerkt om contact op te nemen met deze persoon ter bevestiging van de referentie of informatie. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
    Personen die contact met ons opnemen Gegevens van personen die contact met ons opnemen worden verwerkt om:

    • te reageren op vragen en verzoeken
    • communicatie op te volgen
    • de betrokkene te informeren over onze dienstverlening
    Deze verwerkingen zijn gebaseerd de uitvoering van een overeenkomst, en op de toestemming van de betrokkene indien deze op de hoogte wenst te worden gehouden van onze dienstverlening.
    Personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie Gegevens van personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven of andere e-mailcommunicatie worden enkel gebruikt voor het versturen van deze communicatie. De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de persoon die zich inschrijft op de nieuwsbrief en/of andere e-mailcommunicatie.
   2. Directe marketing

    Voor zover voorzien in deze Privacy Policy, kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden op grond van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy. Op deze manier mag nonzerosum uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal alsmede ander materiaal verbonden aan nonzerosum, haar verbonden ondernemingen en haar Diensten te sturen.

    U heeft elk moment de mogelijkheid om u gratis en zonder motivatie te verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails, door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.

   3. Toegang tot uw Persoonsgegevens door klanten

    Persoonsgegevens van kandidaten, interim juristen en freelancers worden alleen gedeeld met klanten, indien u hiervoor toestemming geeft. Zonder deze toestemming, zullen we geen gegevens delen met onze klanten. Ook delen we enkel de hoogstnoodzakelijke Persoonsgegevens. Overal het algemeen zijn dit uw contactgegevens, een door ons opgestelde voorstelling/beschrijving en uw cv.

   4. Overdracht naar andere partijen

    Nonzerosum zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere freelancers, interim juristen en entiteiten die analyses en webhostingservices leveren.

    Nonzerosum zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in deze Privacy Policy.

    Nonzerosum heeft alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.

    Nonzerosum garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

    Tevens kan nonzerosum uw Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan de aan nonzerosum verbonden en geassocieerde vennootschappen of vennootschappen met wie nonzerosum een consortium vormt. Dit enkel in het kader van samenwerking en/of ter uitvoering van de Diensten van nonzerosum.

    In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van nonzerosum’s activiteiten waarbij nonzerosum haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval nonzerosum in faling zou worden verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Nonzerosum zal u op voorhand inlichten over het feit dat nonzerosum uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt, tenzij het een overdracht aan een aan nonzerosum verbonden of geassocieerde vennootschap, of een vennootschap met wie nonzerosum een consortium vormt betreft.

   5. Wettelijke verplichtingen
    In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
  4. Duur van de verwerking
   De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking, wettelijke verplichtingen of voor het aanbieden van onze Diensten.

   Van wie? Bewaartermijn
   Bezoekers van de Website De bewaartermijn van gegevens van bezoekers van de Website, is afhankelijk van de gebruikte cookies. Meer informatie over cookies en de specifieke cookies die wij gebruiken op de Website kunt u vinden in onze Cookie Policy.
   Kandidaat werknemers bij nonzerosum Gegevens van kandidaat werknemers bij nonzerosum worden bewaard tot 2 jaar na de beëindiging van de selectieprocedure in een wervingsreserve. Indien u dit niet wenst, kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten.
   Kandidaten Gegevens van kandidaten worden tot 5 jaar na ons laatste betekenisvol contact bewaard, behalve in geval van een lopend geschil. U kan ons altijd verzoeken uw gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Gegevens van kandidaten die met succes bij een klant werden geplaatst worden bewaard tot 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst met de klant, tenzij in geval van betwisting.
   Interim juristen en freelancers Gegevens van interim juristen of freelancer worden tot 5 jaar na ons laatste betekenisvol contact of – in geval van een overeenkomst – tot 10 jaar na het einde van de samenwerking bewaard, tenzij in geval van betwisting.
   Potentiële kandidaten, potentiële interim juristen en potentiële freelancers Gegevens van potentiële kandidaten, interim juristen en freelancers met wie er nog geen persoonlijk contact is geweest en/of bij wie er geen verdere interesse in onze dienstverlening is worden 1 maand bewaard.
   (Potentiële) klanten en leveranciers Gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers worden tot 10 jaar na de beëindiging van de samenwerking bewaard of na het laatste contact, tenzij in geval van betwisting.
   Referenties of contactpersonen Gegevens van referenties of contactpersonen worden bewaard voor de duur van de selectieprocedure.
   Personen die contact met ons opnemen Gegevens van personen die contact met ons opnemen worden bewaard tot 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact.
   Personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie Gegevens van personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie worden bewaard zolang de mailingen gewenst zijn of tot het e-mailadres niet meer actief is.
  5. Uw rechten
   1. Recht van toegang en inzage
    U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.
   2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
    U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons.

    U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen.

    U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.

    Bijkomend heeft u het recht om nonzerosum te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

    Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

   3. Recht van verzet:
    U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

    U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

   4. Recht van vrije gegevensoverdracht
    U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

   5. Recht van intrekking van de toestemming
    U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken.

   6. Geautomatiseerde beslissingen en profilering
    U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

   7. Uitoefening van uw rechten:

    U kunt uw rechten uitoefenen door contact met onze DPO op te nemen,
    via e-mail naar dpo@nonzerosum.be

    of via de post naar,
    nonzerosum
    t.a.v. DPO
    Guldensporenpark 120
    9820 Merelbeke

   8. Recht om klacht in te dienen:

    U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

    Gegevensbeschermingsautoriteit

    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

    Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

    Email: contact(at)apd-gba.be

    Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit of werking in een andere EU-lidstaat, kunt u eveneens een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

    Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

  6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

   Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens.

   Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal nonzerosum u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

   Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

   In geen geval kan nonzerosum aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

  7. Toepasselijk rechte en bevoegde rechtbank

   Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

   De rechtbanken van Gent en Brussel zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

Website Policy

Dit is de website policy van nonzerosum BV met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, BTW BE 0688.999.314 (hierna “nonzerosum”). De website en de inhoud van de website is in beheer van nonzerosum.
Het gebruik van de website www.nonzerosum.be is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten. We hebben het recht om deze bepalingen op elk moment aan te passen, zonder kennisgeving.

 1. Door het gebruik van de website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
 2. De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van nonzerosum. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel, persoonlijk of juridisch advies ten aanzien van de gebruiker. Nonzerosum geeft geen enkele garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.
 3. De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van nonzerosum. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.
 4. Nonzerosum zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Echter, nonzerosum neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal nonzerosum zo snel als mogelijk dit rechtzetten. In geval de gebruiker bepaalde onjuistheden zou ontdekken in de informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website kan de gebruiker nonzerosum steeds contacteren via info@nonzerosum.be
 5. De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.
 6. Nonzerosum geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. Nonzerosum is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website.
 7. Nonzerosum kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.
 8. Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen uitsluitend bevoegd zijn.
We love to meet you!
© nonzerosum
|
|
Algemene voorwaarden