Sociale verkiezingen organiseren in 2020: bent u verplicht?

01 / 10 / 19

Voor de sociale verkiezingen van 2020 geldt een nieuwe referteperiode voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling in uw onderneming. Moet u sociale verkiezingen organiseren in 2020?

Voortaan moeten ondernemingen die gemiddeld 50 of 100 werknemers tewerkstelden in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 verplicht de procedure voor sociale verkiezingen opstarten. Ook uitzendkrachten die in uw onderneming aanwezig waren tijdens het tweede kwartaal van 2019 moeten meegerekend worden.

Vanaf 1 oktober 2019 weet u dus zeker of u sociale verkiezingen moet organiseren in 2020 voor een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en een Ondernemingsraad. Indien dit het geval is, kan u al een aantal voorbereidingen treffen. Ondanks het feit dat de verkiezingen zelf in mei 2020 worden georganiseerd, moeten de eerste mededelingen (zogenaamd X – 60) gebeuren vanaf halfweg december 2019.

Wat kan u nu al doen?

U kan uw verkiezingsdag vastleggen (zgn. dag Y), het niveau waarop de sociale verplaatsingen zullen georganiseerd worden (zgn. technische bedrijfseenheid), de functies van uw leidinggevenden en kaderleden omschrijven en uw personeelsleden opdelen in categorieën.

Reminder!

Als uw onderneming beantwoordt aan de voorwaarden, ben u verplicht de procedure sociale verkiezingen op te starten. U kan hier niet van afwijken.

Alvast veel succes! Indien u vragen heeft,  helpen wij u uiteraard graag uit de nood!

We love to meet you!