Nationale staking 13 februari: duiding door onze expert

18 / 02 / 19

Waarom werd er eigenlijk gestaakt op 13 februari 2019? En wat betekent het voor jou als werkgever? Tekst en uitleg door juriste Nele, expert sociale wetgeving en arbeidsrecht bij nonzerosum.

In een notendop

De nationale staking van 13 februari 2019 werd hoofdzakelijk gevoerd om de koopkracht van de werknemers te laten stijgen.

Wat is de loonnorm?

Om te vermijden dat de gemiddelde loonkost in België te sterk stijgt ten aanzien van onze buurlanden en zo onze concurrentiepositie te verzekeren, wordt om de twee jaar vastgelegd hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer mag stijgen. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) berekent de maximale beschikbare marge waarover verder onderhandeld wordt binnen de Groep van 10, hetgeen moet uitmonden in een Interprofessioneel Akkoord (IPA).

Eenmaal de maximale loonnorm vastgelegd, wordt er binnen elke sector en/of onderneming onderhandeld hoe de loonnorm ingevuld wordt. Met andere woorden: het Interprofessioneel Akkoord is louter een kader voor latere verdere onderhandelingen. De loonnorm staat los van de indexering en de verhoging van de baremieke lonen.

Waarom de nationale staking?

Volgens het CRB bedraagt de maximale brutomarge 0,8 %voor de periode 2019-2020, bovenop een verwachte loonindexering van 3,8 %. De vakbonden vinden dit onvoldoende en eisen 1,5 %, boven op de indexering. De werkgeversorganisaties vinden dat de wet gerespecteerd moet worden en houden vast aan 0,8 %. Gevolg: de onderhandelingen zitten muurvast.

Wat nu?

Wellicht zullen nieuwe onderhandelingspogingen opgestart worden binnen de Groep van 10. Het gaat over een brutoloonstijgingvan 0,8 % die mogelijks omgezet kan worden in systemen waardoor de werknemer netto meer zal overhouden, zoals ook in het verleden gebeurde met o.a. ecocheques of maaltijdcheques.

Minister van Werk Kris Peeters liet ondertussen weten dat de maximale loonnorm kan wijzigen  door een nieuwe berekening door de CRB op basis van geactualiseerde cijfers van het planbureau. De loonmarge zou dan kunnen stijgen tot 1 %.

Opgepast werkgever!

Als de loonnorm opgenomen wordt in een Collectieve Arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad krijgt die een verplichtend karakter. Een werkgever die de loonnorm overschrijdt, kan gesanctioneerd worden met een administratieve boete van 250 tot 5.000 EUR, te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers (maximum 100).

Zolang er geen duidelijkheid is over hoe de loonnorm zal toegepast worden in jouw sector, is het aangeraden om binnen de onderneming zelf nog geen initiatieven te nemen.

Advies op maat van jouw bedrijf?

Laat je adviseren door een interim-jurist!

  • Vertrouwenspersoon die meedenkt
  • Kwalitatieve juridische ondersteuning
  • Team van experten thuis in alle rechtstakken
  • Transparante all-in prijzen

We love to meet you!