Home Wat te doen na de sociale verkiezingen: een gids voor werkgevers

Wat te doen na de sociale verkiezingen: een gids voor werkgevers

Na de opwinding van de sociale verkiezingen is het voor werkgevers essentieel om de juiste stappen te zetten voor een soepele overgang naar de volgende fase. Hier is een overzicht van de cruciale momenten en procedures na de sociale verkiezingen:

Dag Y + 1: Sluit de kiesverrichtingen

Op deze dag ontvang je als werkgever de documenten van de voorzitter(s) die de stemming hebben overzien. Deze documenten moeten zorgvuldig worden bewaard tot 25 dagen na de verkiezingen, tenzij er binnen die periode beroep wordt aangetekend tegen de uitslag. In dat geval moeten de documenten aan de arbeidsrechtbank worden overhandigd.

Dag Y + 2: Uitslagen bekendmaken

Hier is het moment om de uitslag van de verkiezingen en de samenstelling van de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) bekend te maken. Vergeet niet om deze informatie op dezelfde plaats aan te plakken als waar de aankondigingen op dag X werden gedaan. Zorg ervoor dat de aankondiging minstens 86 dagen na de verkiezingen blijft hangen.

Dag Y + 15: Wat bij beroep tegen de verkiezingsuitslag?

Als er geen problemen zijn tijdens de sociale verkiezingen, installeer dan de OR of het CPBW binnen 30 dagen na het verstrijken van de beroepsperiode. Als er wel problemen zijn, kan er beroep worden aangetekend door verschillende partijen, inclusief de werkgever, werknemers, en vakbonden. Dit moet binnen 15 dagen na de verkiezingen gebeuren. De arbeidsrechtbank heeft dan tot dag Y + 69 om een uitspraak te doen.

Dag Y + 45: Ondernemingsraad of preventie comité installeren

In de meeste gevallen, als er geen beroep is aangetekend, heb je 45 dagen na de sociale verkiezingen om de OR of het CPBW te installeren. Dit omvat het aanstellen van een voorzitter en secretaris, en het bevestigen van het huishoudelijk reglement. In de OR worden er afspraken gemaakt over de rol van de secretaris & bedrijfsrevisor. Bij de CPBW wordt de rol van de preventieadviseur besproken. Bovendien wordt de vergaderkalender vastgelegd.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan breed worden opgesteld. Alle belangrijke bepalingen om conflicten te vermijden kunnen worden opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: wie ontvangt de ontwerpverslagen, wie kan deelnemen aan de vergaderingen van de OR en wat is de vergaderlocatie?

 

In conclusie is het nauwkeurig volgen van de procedures na de sociale verkiezingen van vitaal belang voor werkgevers. Door tijdig en correct te handelen bij het afsluiten van de kiesverrichtingen, het bekendmaken van de uitslagen en het installeren van de ondernemingsraad of het preventiecomité, kunnen werkgevers een solide basis leggen voor een effectieve samenwerking met het personeel. Het opstellen van een duidelijk huishoudelijk reglement draagt bij aan het vermijden van conflicten en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.