Home Privacy Policy

Privacy Policy

Algemeen

Dit is de privacyverklaring (“Privacy Policy”) van nonzerosum BV met zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, BTW BE 0688.999.314 (hierna “nonzerosum”).

Deze Privacy Policy legt uit hoe nonzerosum persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (‘’Persoonsgegevens’’) verzamelt, opslaat, gebruikt en deelt bij gebruik van de website www.nonzerosum.be (de “Website”) en in het kader van onze dienstverlening (tezamen de “Diensten”). Ze is dan ook van toepassing ongeacht onze relatie (bezoekers van de Website, (potentiële) kandidaat, (potentiële) interim jurist, (potentiële) freelancer, klant, leverancier, ed.) en ongeacht de wijze waarop we uw Persoonsgegevens ontvangen hebben.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, aangezien deze uw rechten en plichten ten opzichte van nonzerosum bevat, inclusief hoe u controle kunt uitvoeren over uw Persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt. De meest recente versie is beschikbaar op onze Website.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is nonzerosum. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Nonzerosum handelt in overeenstemming met:

   1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens;
   2. de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Verzamelde Persoonsgegevens

Van wie? Welke Persoonsgegevens?
Bezoekers van de Website Door het bezoeken van onze Website kunnen we gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website verzamelen, zoals het gebruik, activiteitenlogs en click-throughs.

Deze gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van cookies. Meer informatie over cookies en de specifieke cookies die wij gebruiken op de Website kunt u vinden in onze Cookie Policy.

Kandidaat werknemers bij nonzerosum Door het indienen van een sollicitatie voor een interne functie bij nonzerosum, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • persoonlijke kenmerken, zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en talenkennis
 • foto
 • informatie over opleiding en werkervaring
 • huidig loon en loonsverwachting
 • CV, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens gesprekken
 • andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt
Kandidaten Indien u een kandidaat bent, betekent dit dat we reeds contact met u hebben gehad en informatie van u hebben ontvangen. We verzamelen uw gegevens dan ook indien u zich registreert als kandidaat via de Website, door te reageren op vacatures, door een intakegesprek en/of door uw gegevens met ons te delen nadat u als potentiële kandidaat door ons werd benaderd. Hierbij kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • persoonlijke kenmerken, zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en talenkennis
 • foto
 • informatie over opleiding en werkervaring
 • huidig loon en loonsverwachting
 • CV, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens gesprekken
 • andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt
Interim juristen en freelancers Door met ons samen te werken als interim jurist of freelancer en/of uw gegevens met ons te delen met het oog op een samenwerking met ons als interim jurist of freelancer, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • persoonlijke kenmerken, zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en talenkennis
 • foto
 • informatie over opleiding en werkervaring
 • huidig loon, loonsverwachting en/of fees
 • facturatiegegevens, zoals BTW-nummer en rekeningnummer
 • inhoud van communicatie met ons en met klanten
 • timesheets
 • CV, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens gesprekken
 • andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt
Potentiële kandidaten, potentiële interim juristen en potentiële freelancers Wanneer we op zoek zijn naar potentiële kandidaten, potentiële interim juristen en potentiële freelancers, baseren we ons op de informatie die we online vinden. Door gebruik te maken van onlinebronnen en platforms zoals LinkedIn en Indeed, kunnen wij uw gegevens dan ook onrechtstreeks ontvangen. Dit betreft enkel informatie die u zelf online ter beschikking heeft gesteld en kan de volgende gegevens inhouden:

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • gegevens m.b.t. uw opleiding, zoals diploma’s
 • gegevens m.b.t. uw professionele ervaring, zoals werkgever, huidige functie, vroegere functie en andere ervaring
(Potentiële) klanten en leveranciers Door (potentieel) met ons samen te werken als klant of leverancier, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website
 • facturatiegegevens, zoals BTW-nummer en rekeningnummer
 • algemene informatie omtrent het bedrijf in het kader van opdrachten
 • inhoud van communicatie

Mogelijks verwerken wij publieke gegevens m.b.t. uw onderneming of organisatie, zoals:

 • gegevens onderworpen aan publicatieplicht
 • bestuurders van uw vennootschap
 • informatie op uw website of social media
Referenties of contactpersonen Het kan voorkomen dat u werd opgegeven door een kandidaat, interim jurist of freelancer als referentie of contactpersoon. In dat geval verwerken we gegevens zoals:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres
 • functie
Personen die contact met ons opnemen Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Website, via een ander communicatiemiddel of in persoon, verzamelen wij de informatie die u aan ons verstrekt, zoals:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres
 • inhoud van de communicatie
Personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie Door u in te schrijven op de Website om nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie zoals white papers te ontvangen verzamelen wij enkel uw e-mailadres.

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond

 1. Algemene doeleinden
  Van wie? Voor welk doeleinde? Welke rechtsgrond?
  Bezoekers van de Website Wij verwerken gegevens van bezoekers van de Website voor:

  • het behoud en het verbeteren van de veiligheid van de Website
  • het creëren van statistieken om onze Diensten te verbeteren.
  Deze verwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming voor het gebruik van cookies en op ons gerechtvaardigd belang voor het gebruik van essentiële cookies.
  Kandidaat werknemers bij nonzerosum Wij verwerken gegevens van kandidaat werknemers bij nonzerosum om:

  • de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen in het kader van een selectieprocedure
  • de vragen van de sollicitant te beantwoorden en te communiceren met de sollicitant
  • ons recruteringsproces te ontwikkelen en verbeteren
  Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de noodzaak om op verzoek van de sollicitant maatregelen te nemen voor de sluiting van de (arbeids)overeenkomst en/of op ons gerechtvaardigd belang om optimale beslissingen te maken omtrent de aanwerving alvorens wij een aanbod doen.
  Kandidaten Gegevens van kandidaten worden verwerkt om:

  • de geschiktheid van de kandidaat te beoordelen in het kader van een selectieprocedure
  • te helpen bij het vinden van een geschikte functie
  • de vragen van de kandidaat te beantwoorden en te communiceren met de kandidaat
  • de kandidaat na zijn of haar toestemming voor te stellen aan potentiële werkgevers
  • de kandidaat te contacteren in geval van openstaande functies waarvan wij denken dat ze interessant zijn
  • onze database te beheren
  • onze dienstverlening te ontwikkelen en verbeteren
  Afhankelijk van de omstandigheden, zijn deze verwerkingen gebaseerd op de noodzaak om op verzoek van de kandidaat maatregelen te nemen voor het sluiten van een (arbeids)overeenkomst met onze klant, ons gerechtvaardigd belang om de kandidaat te helpen met het ontwikkelen van zijn of haar carrière en/of de toestemming van de kandidaat om gegevens te delen met onze klant(en).
  Interim juristen en freelancers Gegevens van interim juristen en freelancers worden verwerkt voor:

  • de totstandkoming en uitvoering van de met de interim jurist of freelancer gesloten overeenkomst
  • de geschiktheid van de interim jurist of freelancer te beoordelen in het kader van een opdracht
  • te helpen bij het vinden van een geschikte opdracht
  • de vragen van de interim jurist of freelancer te beantwoorden en te communiceren met de interim jurist of freelancer
  • de interim jurist of freelancer voor te stellen aan klanten
  • de interim jurist of freelancer te contacteren in geval van nieuwe opdrachten waarvan wij denken dat ze interessant zijn
  • onze database te beheren
  • onze dienstverlening te ontwikkelen en verbeteren
  • opvolging van de opdrachten van de interim jurist of freelancer
  Afhankelijk van de omstandigheden, zijn deze verwerkingen gebaseerd op de noodzaak om op verzoek van de interim jurist of freelancer maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang om de interim jurist of freelancer te helpen met het ontwikkelen van zijn of haar carrière.
  Potentiële kandidaten en freelancers Wanneer wij gegevens van een potentiële kandidaat, interim jurist of freelancer onrechtstreeks hebben verzameld – via bijvoorbeeld LinkedIn – gebruiken wij deze enkel om de potentiële kandidaat, interim jurist of freelancer te contacteren ingeval wij een passende functie of opportuniteit hebben.

  Op deze manier kunnen we vaststellen of de potentiële kandidaat, interim jurist of freelancer interesse heeft in onze dienstverlening.

  Indien er interesse is – door bijvoorbeeld een gesprek in te plannen of aanvullende gegevens over te maken – is er sprake van een kandidaat, interim jurist of freelancer en zullen Persoonsgegevens worden verwerkt zoals hierboven beschreven.

  Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de potentiële kandidaat, potentiële interim jurist of potentiële freelancer te helpen met het ontwikkelen van zijn of haar carrière.
  (Potentiële) klanten en leveranciers Gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers worden verwerkt:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
  • om onze klanten te helpen een geschikte kandidaat of freelancer te vinden
  • om vragen te beantwoorden en te communiceren met de (potentiële) klant of leverancier
  • om de (potentiële) klant of leverancier te informeren over onze dienstverlening
  Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant of leverancier en nonzerosum of ons gerechtvaardigd belang.
  Referenties of contactpersonen Gegevens van referenties of contactpersonen worden enkel verwerkt om contact op te nemen met deze persoon ter bevestiging van de referentie of informatie. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
  Personen die contact met ons opnemen Gegevens van personen die contact met ons opnemen worden verwerkt om:

  • te reageren op vragen en verzoeken
  • communicatie op te volgen
  • de betrokkene te informeren over onze dienstverlening
  Deze verwerkingen zijn gebaseerd de uitvoering van een overeenkomst, en op de toestemming van de betrokkene indien deze op de hoogte wenst te worden gehouden van onze dienstverlening.
  Personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie Gegevens van personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven of andere e-mailcommunicatie worden enkel gebruikt voor het versturen van deze communicatie. De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de persoon die zich inschrijft op de nieuwsbrief en/of andere e-mailcommunicatie.

Directe marketing

Voor zover voorzien in deze Privacy Policy, kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden op grond van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy. Op deze manier mag nonzerosum uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal alsmede ander materiaal verbonden aan nonzerosum, haar verbonden ondernemingen en haar Diensten te sturen.

U heeft elk moment de mogelijkheid om u gratis en zonder motivatie te verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails, door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.

  1. Toegang tot uw Persoonsgegevens door klanten

   Persoonsgegevens van kandidaten, interim juristen en freelancers worden alleen gedeeld met klanten, indien u hiervoor toestemming geeft. Zonder deze toestemming, zullen we geen gegevens delen met onze klanten. Ook delen we enkel de hoogstnoodzakelijke Persoonsgegevens. Overal het algemeen zijn dit uw contactgegevens, een door ons opgestelde voorstelling/beschrijving en uw cv.

  2. Overdracht naar andere partijen

   Nonzerosum zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere freelancers, interim juristen en entiteiten die analyses en webhostingservices leveren.

   Nonzerosum zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in deze Privacy Policy.

   Nonzerosum heeft alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.

   Nonzerosum garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

   Tevens kan nonzerosum uw Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan de aan nonzerosum verbonden en geassocieerde vennootschappen of vennootschappen met wie nonzerosum een consortium vormt. Dit enkel in het kader van samenwerking en/of ter uitvoering van de Diensten van nonzerosum.

   In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van nonzerosum’s activiteiten waarbij nonzerosum haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval nonzerosum in faling zou worden verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Nonzerosum zal u op voorhand inlichten over het feit dat nonzerosum uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt, tenzij het een overdracht aan een aan nonzerosum verbonden of geassocieerde vennootschap, of een vennootschap met wie nonzerosum een consortium vormt betreft.

Wettelijke verplichtingen
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Duur van de verwerking
De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking, wettelijke verplichtingen of voor het aanbieden van onze Diensten.

Van wie? Bewaartermijn
Bezoekers van de Website De bewaartermijn van gegevens van bezoekers van de Website, is afhankelijk van de gebruikte cookies. Meer informatie over cookies en de specifieke cookies die wij gebruiken op de Website kunt u vinden in onze Cookie Policy.
Kandidaat werknemers bij nonzerosum Gegevens van kandidaat werknemers bij nonzerosum worden bewaard tot 2 jaar na de beëindiging van de selectieprocedure in een wervingsreserve. Indien u dit niet wenst, kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten.
Kandidaten Gegevens van kandidaten worden tot 5 jaar na ons laatste betekenisvol contact bewaard, behalve in geval van een lopend geschil. U kan ons altijd verzoeken uw gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Gegevens van kandidaten die met succes bij een klant werden geplaatst worden bewaard tot 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst met de klant, tenzij in geval van betwisting.
Interim juristen en freelancers Gegevens van interim juristen of freelancer worden tot 5 jaar na ons laatste betekenisvol contact of – in geval van een overeenkomst – tot 10 jaar na het einde van de samenwerking bewaard, tenzij in geval van betwisting.
Potentiële kandidaten, potentiële interim juristen en potentiële freelancers Gegevens van potentiële kandidaten, interim juristen en freelancers met wie er nog geen persoonlijk contact is geweest en/of bij wie er geen verdere interesse in onze dienstverlening is worden 1 maand bewaard.
(Potentiële) klanten en leveranciers Gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers worden tot 10 jaar na de beëindiging van de samenwerking bewaard of na het laatste contact, tenzij in geval van betwisting.
Referenties of contactpersonen Gegevens van referenties of contactpersonen worden bewaard voor de duur van de selectieprocedure.
Personen die contact met ons opnemen Gegevens van personen die contact met ons opnemen worden bewaard tot 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact.
Personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie Gegevens van personen die zich inschrijven op nieuwsbrieven en/of andere e-mailcommunicatie worden bewaard zolang de mailingen gewenst zijn of tot het e-mailadres niet meer actief is.

Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons.

  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen.

  U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.

  Bijkomend heeft u het recht om nonzerosum te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

  Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

 3. Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

  U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming
U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering
U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met onze DPO op te nemen,
via e-mail naar dpo@nonzerosum.be

of via de post naar,
nonzerosum
t.a.v. DPO
Guldensporenpark 120
9820 Merelbeke

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit of werking in een andere EU-lidstaat, kunt u eveneens een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal nonzerosum u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

In geen geval kan nonzerosum aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Toepasselijk rechte en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Gent en Brussel zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.