Home Cookies Website Policy

Website Policy

Dit is de website policy van nonzerosum BV met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, BTW BE 0688.999.314 (hierna “nonzerosum”). De website en de inhoud van de website is in beheer van nonzerosum.
Het gebruik van de website www.nonzerosum.be is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten. We hebben het recht om deze bepalingen op elk moment aan te passen, zonder kennisgeving.

  1. Door het gebruik van de website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
  2. De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van nonzerosum. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel, persoonlijk of juridisch advies ten aanzien van de gebruiker. Nonzerosum geeft geen enkele garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.
  3. De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van nonzerosum. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.
  4. Nonzerosum zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Echter, nonzerosum neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal nonzerosum zo snel als mogelijk dit rechtzetten. In geval de gebruiker bepaalde onjuistheden zou ontdekken in de informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website kan de gebruiker nonzerosum steeds contacteren via info@nonzerosum.be
  5. De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.
  6. Nonzerosum geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. Nonzerosum is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website.
  7. Nonzerosum kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.
  8. Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen uitsluitend bevoegd zijn.