Brexit: wat te verwachten de komende weken & maanden?

19 / 06 / 19

Het Brexit-event van nonzerosum in februari was een groot succes – met veel dank aan onze partners, en niet in het minst aan onze spreker Joachim Coens. Eén van de nonzerosum-experten woont en werkt in Verenigd Koninkrijk. Zij geeft in deze blog haar kijk op de Brexit.

De deadline nadert

Nu Theresa May haar ontslag als leider van de conservatieve partij heeft ingediend, wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuwe partijleider en een nieuwe Britse premier. Die wordt verondersteld om een Brexit te leveren ten laatste op 31 oktober 2019. De komende maanden zal moeten blijken of de nieuwe bewoner van ‘Downing Street 10’ bereid zal zijn het VK zonder deal uit de EU te leiden, of een oplossing vindt. Een overzicht van wat er nog te gebeuren staat.

Juni en juli: Formele aftreden en leiderschapswedstrijd

De zoektocht naar de vervanger voor Theresa May is formeel van start gegaan. Haar partij wil ten laatste op 22 juli een nieuwe kandidaat partijleider hebben. Tot dan blijft Theresa May partijleider en premier. Er zijn tien kandidaten in de verkiezingsrace en velen beloven opnieuw te onderhandelen over de huidige uittredingsovereenkomst uit de EU. Het is eerst aan de conservatieve kamerleden om het aantal van tien kandidaten te herleiden tot twee. Uit die twee kiezen de overige partijleden dan een nieuwe leider. Op dit moment is Boris Johnson de meest populaire kandidaat.

20-21 juni: EU-top

De leiders van de EU-landen hebben elkaar beloofd om op de EU-top de balans op te maken van de vooruitgang van de Brexit, of, het gebrek daaraan.  Dit is geen ‘cliff-edge-moment’ waarin Groot-Brittannië uit de EU kan worden geduwd. Er zijn garanties van Theresa May voor een ‘oprechte samenwerking’. De top wordt een van de laatste internationale optredens van Theresa May.

2 juli: Nieuw Europees Parlement

Omdat Groot-Brittannië er niet in geslaagd is de EU op tijd te verlaten, trekken er opnieuw Britse Europarlementsleden naar Brussel. Het EU-parlement stemde eerder over een plan om 46 van de 73 Britse zetels in het Europarlement af te schaffen. De resterende 27 zetels worden herverdeeld tussen lidstaten die zich ondervertegenwoordigd voelen. Frankrijk en Spanje zouden zo elk vijf zetels winnen, en Italië en Nederland krijgen elk drie zetels bij. Dit alles staat uiteraard nog even in wacht tot de Britten formeel uit de Unie zijn.

Mid/eind juli: Een nieuwe Britse premier

De nieuwe premier bepaalt voor een groot deel welk soort Brexit het wordt. Geen van de kandidaat-partijleiders wil de Brexit-beslissing terugdraaien of een tweede referendum houden. De nieuwe leider van Groot-Brittannië zal resoluut door de EU worden afgewezen als hij of zij probeert om het terugtrekkingsakkoord van Groot-Brittannië te heropenen, inclusief de zogenaamde backstop om een ​​harde grens op het Ierse eiland te voorkomen. Het is wel mogelijk dat de nieuwe Britse premier probeert om opnieuw te onderhandelen over het minder substantiële deel van het akkoord: een niet-bindende politieke verklaring, waarin het toekomstige kader voor de handelsbetrekkingen tussen Groot-Brittannië en de EU wordt geschetst. De EU is bereid om de tekst van deze politieke verklaring aan te passen… Maar gaat het Britse Lagerhuis hier uiteindelijk mee akkoord?

29 september – 2 oktober: Partijcongres van de Britse conservatieven

Dit is het eerste uitje voor de nieuwe premier en kan veelbetekenend zijn. Theresa May bepaalde zelf ooit de koers voor haar premierschap tijdens haar eerste conferentie, toen zij daar beloofde een ‘harde Brexit’ na te streven.

17-18 oktober: EU-top

De laatste geplande EU-top vóór de vertrekdag van Groot-Brittannië uit de EU.

31 oktober: De nieuwe deadline – dé Brexitdag?

Deze dag zou de geschiedenis in kunnen gaan. Het is de nieuwe datum waarop een Brexit al dan niet met een deal kan plaatsvinden. Het Verenigd Koninkrijk moet kiezen om:

  • het exitverdrag te ratificeren
  • te vertrekken zonder deal
  • het vertrek te annuleren

De deadline is niet zomaar gekozen. Eind oktober begint een nieuwe vijfjarige politieke cyclus in Brussel, omdat er dan een nieuwe Europese Commissie aantreedt. Het kan natuurlijk wel dat het Britse Lagerhuis intussen al om nieuwe parlementsverkiezingen heeft gevraagd, en/of een motie van wantrouwen heeft ingediend tegen de regering… En zo zouden we wel eens bezig kunnen blijven…

31 oktober 2019 – 31 december 2020: Overgangsperiode vrij verkeer van handel

Als de Brexit uiteindelijk plaatsvindt met een deal, kunnen er volwaardige handelsbesprekingen beginnen tussen Groot-Brittannië en de EU om tot een akkoord te komen tegen december 2020. Zolang Groot-Brittannië een lidstaat is, zijn zulke gesprekken volgens de EU-wetgeving niet toegestaan. Tijdens deze periode blijft het meeste onveranderd, inclusief vrij verkeer over de grenzen heen en lidmaatschap van de douane-unie en de interne markt. Maar Groot-Brittannië zal niet langer een stem hebben in het Europese parlement. Veel onderhandelaars betwijfelen of een volledig handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de EU zou worden bereikt in de korte overgangsperiode. Ze zou dan eventueel verlengd kunnen worden tot 31 december 2022.

31 december 2022: De bewuste ‘backstop’

Het voorlopige terugtrekkingsverdrag maakt duidelijk dat als aan het einde van de overgangsperiode geen overeenkomst wordt bereikt om een harde grens met Noord-Ierland te vermijden, de zogenaamde ‘backstop’ automatisch van start gaat. Dit wil zeggen: een open grens tussen Noord-Ierland (deel van Groot-Brittannië, en dus geen lid meer van de EU), en Ierland (lid van de EU). Hierdoor blijft heel Groot-Brittannië in een (tijdelijke) douane-unie met de EU. Brexiteers zijn diep gekant tegen het backstop-plan, met het argument dat het de integriteit van Groot-Brittannië in gevaar brengt, de macht van Brussel over Groot-Brittannië vergroot op het gebied van belasting, staatssteun en arbeids- en milieuregelgeving, en geen gegarandeerde datum voor een echt vertrek biedt.

Advies op maat van jouw bedrijf?

Laat je adviseren door een interim-jurist!

  • Vertrouwenspersoon die meedenkt
  • Kwalitatieve juridische ondersteuning
  • Team van experten thuis in alle rechtstakken
  • Transparante all-in prijzen

We love to meet you!