Vastgoed, bouwrecht & huurrecht

Je bedrijf bezit onroerend goed en je wenst dit te verkopen of te verhuren. Je onderneming wenst een onroerend goed aan te kopen of te huren om het bedrijf in te vestigen. Het Belgische en internationale vastgoedrecht is zodanig gespecialiseerd dat een expert hier wel op zijn plaats is.

Wij begeleiden je door alle fases van het bouwgebeuren. Je bent aannemer of promotor, architect of studiebureau, opdrachtgever-bouwheer of projectontwikkelaar, voor alle partijen en fases van het bouwproces helpen wij jouw bedrijf met de toepasselijke regelgevingen bij het opstellen van de nodige contracten en documenten.

En wat met huren? De huurmarkt zit het meest complex in elkaar. Heb je een onroerend goed dat je wenst te huren of verhuren? Dan is het bijvoorbeeld van groot belang dat je exact weet onder welk regime je valt. Het toegepaste regime bepaalt immers je rechten en plichten. De experten van nonzerosum helpen je hiermee en stellen de relevante huurovereenkomsten op voor je onderneming opdat alle risico’s afgedekt zijn en je met een gerust hart kunt focussen op je bedrijf.

Waarvoor kan je bij onze experten terecht?

Juridische ondersteuning voor al je vragen over vastgoed, bouwen en huren
Opstellen, nakijken en onderhandelen van contracten inzake vastgoed, bouwen en huren zoals aankoop en verkoop van vastgoed, projectontwikkeling, bouwovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, architecten overeenkomsten, mandaten, bemiddeling
Beheer en vereniging van mede-eigendom
Opstellen, nakijken en onderhandelen van contracten inzake huur, leasing, erfpacht, vruchtgebruik, opstal
Financiering van onroerende goederen met de nodige hypotheken en garanties
Aanbesteding en onteigening