Home Alles wat je wil weten over IP-recht

Alles wat je wil weten over IP-recht

IP-recht, intellectual property of ook wel beter bekend als intellectueel eigendomsrecht. Het is overal om je heen aanwezig en het heeft niks te maken met gewone eigendomsrecht dat personen op stoffelijke zaken hebben. IP-recht bestaat uit onder andere auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en databankrecht. Heel wat verschillende zaken waar wij jou wegwijs in willen maken. 

Auteursrecht

Zowat elke publicatie, digitaal of niet, is beschermd door het auteursrecht. Dit hoef je niet specifiek aan te vragen, want in het algemeen geldt er dat een werk beschermd is vanaf het moment waarop het gemaakt wordt. Toch plaatsen sommige mensen zoals fotografen een watermerk of dergelijke op hun werk om zeker te zijn dat het niet zomaar verspreid kan worden zonder toestemming.

Octrooirecht

Een octrooi is hetzelfde als een patent. Dit is het exclusieve recht om een bepaalde creatie te mogen maken, gebruiken en verkopen. Hiervoor moet je wel een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie. Dit kan op een digitale manier.

Merkenrecht

Onder merkenrecht valt niet enkel het naam of het logo, je kan ook kleuren of geluiden registeren onder jouw merk. Je merk beschermen doe je het beste door je merk te registeren in het officiële Benelux merkenregister. Als je hier bent in opgenomen kan je juridische stappen ondernemen tegen concurrenten die jouw merk misbruiken.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht is sterk verwant aan het merkenrecht, maar het grote verschil is dat een handelsnaam automatisch wordt beschermd.

Een ander belangrijk verschil hierbij is dat een handelsnaam beschrijvend mag zijn, maar een merk mag dat niet.

Databankrecht

Databankrecht is een recent fenomeen binnen het IP-recht. Dit beschermt de investering die nodig was om de databank op te bouwen. Het is 15 jaar geldig vanaf het moment dat de productie van de databank voltooid is. Indien je iets structureels aanpast aan de databank wordt die termijn terug verlengd. Door het databankrecht kan jij als eigenaar van een databank het gebruik, kopiëren of verspreiden van de inhoud verbieden.

 

Ip-recht bestaat uit veel verschillende onderdelen waar je toch eventjes bij stil moet staan. Zit je nog steeds met vragen? Aarzel zeker niet om contact op te nemen, wij helpen je graag!