Milieurecht, vergunningen, ruimtelijke ordening & omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is een overkoepelende tak van het recht voor alle regelgeving over de fysieke leefomgeving. Het gaat om regels over wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur. Deze aspecten eisen in onze maatschappij allemaal een plaats op en het omgevingsrecht probeert dat in goede banen te leiden.

De impact van deze rechtstak mag dus niet onderschat worden.

Net zoals onze steeds complexer wordende samenleving wijzigt deze regelgeving voortdurend. Onze omgevingsrechtexperten volgen deze veranderingen continu op, zodat zij jou steeds met de meest actuele raad en daad kunnen bijstaan.
Op die manier kunnen de risico’s voor jouw onderneming perfect in kaart gebracht worden, hoef je niet te vrezen voor processen-verbaal en procedures en kan je je (vermeende) problemen proactief aanpakken. Daar worden zowel jij, jouw onderneming als onze leefomgeving beter van!

In ons team beschikken we over de nodige expertise in (milieu- en stedenbouwkundige) vergunningen, ruimtelijke planning, water- en natuurregelgeving. Elk aspect van onze woon- en werkomgeving kan dus worden ‘gecoverd’. Voor bedrijven kunnen wij juridische ondersteuning bieden om de impact van de verschillende plannen zoals structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen op hun bedrijfsvoering in te schatten.

Ook openbare besturen en hun raadgevers kunnen bij ons terecht voor het aftoetsen van de wettigheid van hun planningsinstrumentarium maar ook voor de begeleiding van procedures bij vergunningsaanvragen waarmee het lokale beleid dreigt ondermijnd te worden.

Waarvoor kan je bij onze experten terecht?

Juridische ondersteuning bij het uitstippelen van een bedrijfsstrategie die rekening houdt met alle (relevante) facetten van het omgevingsrecht (milieu, afval, geluid, geur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, etc.)
Beknopte, praktische antwoorden op dagdagelijkse vragen over alle aspecten van onze leefomgeving bij jouw bedrijfsvoering
Juridische, stedenbouwkundige en milieutechnische begeleiding bij omgevingsvergunningsaanvragen (bv. verkavelingsaanvragen of bouwaanvragen)
Onderzoek van (de impact van) allerhande plannen zoals structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, onteigeningsplannen