Milieurecht, vergunningen, ruimtelijke ordening & omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat alle regelgeving met betrekking tot onze fysieke leefomgeving, en dit heeft invloed op diverse aspecten van onze samenleving, zoals wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur. Het is van essentieel belang om deze tak van het recht serieus te nemen, want het tracht al deze facetten op een geordende manier te reguleren.

De impact van deze rechtsgebieden op onze samenleving is aanzienlijk en evolueert voortdurend. Onze omgevingsrechtexperts blijven voortdurend op de hoogte van deze veranderingen, zodat ze jou kunnen voorzien van de meest actuele en relevante juridische begeleiding.

Dankzij onze expertise kunnen we de potentiële risico’s voor jouw bedrijf nauwkeurig identificeren. Hierdoor hoef je niet bezorgd te zijn over juridische procedures en mogelijke boetes. In plaats daarvan kun je proactief problemen aanpakken en zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering die zowel jouw onderneming als onze leefomgeving ten goede komt.

Binnen ons team beschikken we over uitgebreide kennis op het gebied van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen, ruimtelijke planning en wetgeving met betrekking tot water en natuur. Dit stelt ons in staat om elk aspect van onze woon- en werkomgeving te begrijpen en te beheren. Voor bedrijven bieden we juridische ondersteuning om de impact van diverse plannen, zoals structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, op hun bedrijfsvoering te beoordelen.

Ook openbare besturen en hun adviseurs kunnen bij ons terecht voor het beoordelen van de wettigheid van hun planningsinstrumentarium en begeleiding bij vergunningsaanvragen die van invloed kunnen zijn op lokaal beleid.

Onze deskundigen kunnen jou helpen bij:

Het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie die rekening houdt met alle relevante aspecten van het omgevingsrecht, zoals milieu, afvalbeheer, geluidsnormen, stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Het verstrekken van beknopte, praktische antwoorden op dagelijkse vragen met betrekking tot de impact van de leefomgeving op jouw bedrijfsvoering.
Juridische, stedenbouwkundige en milieutechnische begeleiding bij het aanvragen van omgevingsvergunningen, waaronder verkavelings- en bouwvergunningen.
Onderzoek naar de impact van verschillende plannen, zoals structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en onteigeningsplannen.

Wij begrijpen de complexiteit van het omgevingsrecht en zorgen ervoor dat jouw bedrijf juridisch compliant is, met oog voor een duurzame toekomst. Neem contact op met onze experts voor praktisch en actueel juridisch advies.