Overheidsopdrachten

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen of werken wil laten uitvoeren door jouw bedrijf, dan moet je de wetgeving overheidsopdrachten naleven. Jij kunt als onderneming je diensten of producten aanbieden aan de overheid, maar dit doe je volgens specifieke regels en procedures, waarbij jij samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht. Dit is de zogenaamde openbare aanbesteding, een complex gegeven dat veel tijd en werk vraagt voor een niet zeker resultaat. Daarom is een goede juridische ondersteuning van bij het begin noodzakelijk.

Wij helpen je tijdens dit complexe proces van het begin tot het einde met de nodige ondersteuning inzake alle mogelijke opdrachten met overheden.

Waarvoor kan je bij onze experten terecht?

Juridische ondersteuning bij al je vragen over overheidsopdrachten
Juridisch advies bij procedures van openbare aanbesteding van overheidsprojecten en -opdrachten
Structureren en uitwerken van overheidsprojecten en -opdrachten
Begeleiding in overheidsopdrachten tijdens de uitvoeringsfase
Opvolging van evoluties in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer inzake overheidsopdrachten
Opstellen, nakijken en onderhandelen van de nodige documenten en contracten in het kader van overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen